Konsulttjänster för Sveriges kollektivtrafik gällande buss, spårvagn, tåg eller färja.

Konsulter för Sveriges kollektivtrafik

Anerbo AB är ett konsultföretag med tjänster riktade till kollektivtrafiksektorn. Vi rådger, samordnar, reder ut och utvecklar frågor och planeringsstrategier inom kollektivtrafiken genom olika uppdrag för trafikhuvudmän och trafikföretag över hela Sverige.

Lokalbuss, spårvagn, tåg eller färja?

Med hjälp av oss planerar ni er verksamhet vad gäller kvalitet, tillgänglighet, säkerhet och miljö på bästa sätt - oavsett om det gäller buss, spårvagn, tåg eller färja. Våra uppdragsgivare är bland annat Västtrafik, Länstrafiken i Västerbotten, Östgötatrafiken och många fler.

Välkomna till oss på Anerbo AB!