Förarcertifiering, utbildning, trafikutredning, hjälp med upphandlingar m.m.

Tjänster

Vi har lång erfarenhet och befogenheter av det mesta inom certifieringar, utredningar, upphandlingar m.m. för lokal- och kollektivtrafik över hela landet. Vi hjälper också till med ekonomisk och administrativ rådgivning.

Olika typer av projekt som vi erbjuder är bl.a.:

  • Förarcertifieringar
  • Utbildningar
  • Trafikutredningar
  • Juridiska utredningar
  • Projektutveckling
  • Rådgivning vid upphandling
  • Ekonomistyrningsprocesser
  • Ekonomiska analyser
  • Administrativ styrning